Jälkitapahtuma 17.11.2021

GIS + BIM – MISSÄ MENNÄÄN MALLINTAVASSA SUUNNITTELUSSA?

Aika: 17.11.2021 klo 9.00 – 11.30
Paikka: Maria 01 + online

Mihin suuntaan rakennetun ympäristön tietomallintaminen on kehittymässä? Miten kaupunkimallit ovat kehittymässä? Miten BIM ja GIS toimivat yhteen? Miten hallitaan seudullisia kuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia? Entä kansallisella tasolla? Miten koko kaupunki ja kuntasektori voivat osallistua yhteiseen kehittämiseen ja hyödyntää alalla syntyvää uutta osaamista? Miten eri mittakaavan tietomallintamista voidaan hyödyntää hankkeiden toteutuksessa?

Kuulemme kokemuksia ja käyttöesimerkkejä erikokoisista kaupunkisuunnitelmista sekä monipuolisista tavoista hyödyntää kaupunkimallin aineistoja analyysi- sekä suunnittelukäytössä kaupungin, seudullisen ja kansallisen yhteistyön näkökulmasta.

Ohjelma:

9.10-9.30 Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakiointi, Annina Lehikoinen

9.30-9.50 Kaupunkimallintamisen kehittäminen Suomessa, Jarkko Sireeni

9.50-10.10 Maankäytön mallipohjaisen suunnittelun menetelmät, työkalut ja kokemukset Helsingissä, Pia Viitanen

10.10-10.30 Maankäytön mallipohjaisen suunnittelun menetelmät, työkalut ja kokemukset Espoossa, Jussi Partanen

10.30-10.50 Kohti pääkaupunkiseudun 3d-kaupunkitietomallia – hyödyntämismahdollisuuksia horisontissa, Lassi Sarlos

10.50 -11.10 Rakennetun ympäristön mallintaminen kansallisella tasolla, Risto Ilves

11.10-11.30 Loppupaneeli – Miten kaupunkimallit ja maankäytön mallipohjainen suunnittelu voidaan yhdistää? Miten kaupunkimalleista saadaan tasalaatuisia ja sisältöisiä, jotta kaupungin, seudullinen ja kansalliset mallit ovat keskenään yhteensopivia?

tilannekuva

Annina Lehikoinen
Toimitusjohtaja, Rakennustietomalli Oy / BuildingSMART Finland

tilannekuva

Jarkko Sireeni
CEO, xD Visuals Oy

tilannekuva

Pia Viitanen
Suunnittelija, Helsingin kaupunki

tilannekuva

Jussi Partanen
Arkkitehti, Espoon kaunpunki

tilannekuva

Lassi Sarlos
Projektipäällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

tilannekuva

Risto Ilves
Kehityspäällikkö,
Maanmittauslaitos