Ohjelma-aikataulu

 

GeoForum Summit 2022

Tapahtuma järjestetään 31.10.-1.11.2022
Messukeskus Siipi, Helsinki

Ohjelmamuutokset mahdollisia

Ohjelma toteutetaan tapahtumakumppaneidemme kanssa, jotta voimme taata laadukkaan tapahtuman jokaiselle kävijälle. Lopullisen aikataulun varmistuttua pääset valitsemaan asiantuntijaseminaarit, joihin haluat osallistua.

Seminaariliput

Tapahtuma koostuu asiantuntijaseminaareista ja näyttelystä. Asiantuntijaseminaariin tarvitset pääsylipun, mutta näyttelyalueelle pääsyyn riittää rekisteröityminen messuvieraaksi.

Maanantai 31.10.

9.30-10.30

10.30-11.00

Kahvitauko

11.00-12.00

Vihreän siirtymän edelläkävijyys

Seminaarissa johtavat päättäjät ovat mukana keskustelemassa paikkatiedon roolista ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Moderaattori: Anna Mustajoki, Director Consulting Services, CGI Suomi Oy

Juhani Damski, Kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö

Atso Andersén, Johtava konsultti, CGI Suomi Oy

Tarkentuvan metsätiedon rooli uuden ekosysteemin palveluissa

Kestävyyshaasteet kasvattavat metsäluonnon paikkatiedon tarvetta. Paikkatiedon hyödyntäminen on metsäsektorilla jo nyt kansainvälinen kilpailuvaltti, mutta miten käyttöä voisi tehostaa yhä Suomessa?

Moderaattori: Lasse Turunen, Avainasiakaspäällikkö, Blom Kartta Oy

Metsien laserinventointi ja metsävaratiedon ylläpito
Seppo Kilpiäinen,
Johtava asiantuntija, kaukokartoitus, Suomen Metsäkeskus
Juho Heikkilä,
Metsätiedon johtava asiantuntija, Suomen Metsäkeskus

Tiedon hyödyntämisen näkökulma
Harri Huupponen,
Kehittämispäällikkö, Metsänhoitoyhdistys

Dataa taivaalta

Uudet tehokkaat kartoitusmenetelmät ja sensorit tuottavat jatkuvasti kasvavan määrän paikkatietoa. Tule kuulemaan alan ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja uusista innovaatioista!

Ohjelma tarkentuu pian.

Moderaattori: Eero Vihavainen, UAS-asiantuntija, Geotrim Oy

Kimmo Huoviala, Tarkastaja, Traficom

Ari Heinonen, Mittauspäällikkö, Jyväskylän kaupunki

12.00-13.15

Lounastauko

13.15-14.30

Tietotuotteet ilmastonmuutoksessa

Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat luotettavaa tietopohjaa. Seminaarissa kuullaan ja keskustellaan monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilta, miten paikkatieto edistää vihreää kehitystä.

Moderaattori: Sampo Savolainen, CTO, Spatineo Oy

Paikkatietotuotteet ilmastonmuutoksen hallinnassa
Isabel Donner
, Paikkatietokonsultti, Spatineo Oy
Elise Järvenpää, Erikoissuunnittelija, Suomen Ympäristökeskus

Laserkeilausaineisto vesiensuojelun apuna
Mikko Niemi
, Metsätietoasiantuntija, Tapio Oy

Peltorakenneanalyysien hyödyntäminen tilusjärjestelytoiminnassa
Ville Mäkinen
, Tutkimusryhmäpäällikkö, Maanmittauslaitos
Hermanni Hentunen, Harjoittelija, Maanmittauslaitos

Paikkatiedon merkitys hulevesikuormituksen ratkaisussa
Juha-Pekka Saarelainen
, CEO, Watec Consulting Oy

Analytiikka päätöksenteon tukena

Paikkatiedon määrä kasvaa. Tiedon käsittelyssä hyödynnetään analytiikkaa ja tekoälyä. Tässä seminaarissa kuullaan ja keskustellaan, miten muotoilemme tietovirtojen perusrakenteita uudelleen digitalisaation avulla.

Ohjelma tarkentuu pian.

Juho Lammi, Metsätietoasiantuntija, Tuotepäällikkö, Tapio Oy

Sini Miettinen, Asiakkuusasiantuntija, Tapio Oy

Hannes Vickholm, Jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group

Mittausperusta rakentamisen laadun mahdollistajana

Mistä tiedetään, toteutetaanko rakennusurakka suunnitelmien mukaisesti, onko lopputulos paikallaan ja halutun kaltainen? Ymmärretäänkö mittaamisen olennainen rooli hankkeen laadunhallinnassa? Tule kuulemaan kuinka mittaaminen mahdollistaa lähtötietojen ja suunnitelmien yhteensopivuuden ja laadukkaan toteutuksen.

Moderaattori: Lauri Hartikainen, CEO, Pointscene Oy

Miika Kostamo, Key Account Manager, Arkance Systems Finland Oy

Pasi Laurila, Tietokirjailija

14.30-15.00

Kahvitauko

15.00-16.00

Kiertotalous on luonnonvarojen kestävää käyttöä

Millä toimenpiteillä varmistamme raikkaan ilman, puhtaan veden, terveen maaperän ja biodiversiteetin? Tule kuulemaan, miten paikkatiedon asiantuntijat osaltaan vaikuttavat pitkäaikaisempien tuotteiden suunnitteluun, joita voi korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen.

Moderaattori: Tiia Palvimo, Head of GIS, Ramboll Finland Oy

Digitalisaation rooli kestävyyssiirtymässä?
Lotta Toivonen,
Kiertotalouden asiantuntija, Sitra

Paikkatiedon käyttö tutkimuksesta muovijätteiden tehokkaampaan hyötykäyttöön
Simo Paukkunen
, Projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Yleiskaavoituksen kiertotalousmahdollisuudet
Johanna Sääksniemi
, Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki

Tulevaisuuden tietotyöläinen

Teknologisten ratkaisujen kehittyminen luo uusia mahdollisuuksia sekä vaikuttaa työn tulevaisuuteen ja muuttaa toimenkuvia. Viekö robotit, tekoäly ja muut teknologiset ratkaisut työmme? Mikä on asiantuntijan rooli tulevaisuudessa?

Ohjelma tarkentuu pian.

Kim Nyberg, Teknologiajohtaja, Trimble Solutions Oy

Jani Kylmäaho, Kehitys- ja digitalisaatiojohtaja, Maanmittauslaitos

Antti Jakobsson, Yli-insinööri, Maanmittauslaitos

Paikkatiedon kuntafoorumi

Kuntien tuottamia paikkatietoja voidaan hyödyntää monenlaisessa toiminnassa kunnan toiminnan ulkopuolella. Käyttötapaukset voivat yllättää! Tule innostumaan ja katsomaan mihin paikkatiedot taipuvat. Tutustumme erilaisiin käyttötapauksiin ja keskustelemme yhdessä kuntien paikkatietojen käytön mahdollisuuksista ja hyödyistä. Keskustelu jatkuu heti session jälkeen cocktail-tilaisuudessa. Tilaisuuden järjestää Kuntien paikkatietofoorumi PAKU.

Moderaattori: Emil Kastehelmi, Sotahistorioitsija, Ukrainan sodan tilannekarttapalvelun ylläpitäjä

Keskustelijoiden nimet julkaistaan myöhemmin.

16.00-17.00

Cocktailit - näyttelytila, Messukeskus Siipi

17.00-18.00

Vuosikokoukset / Vapaa

18.00-20.00

Gaalaillallinen (erillinen illalliskortti)

Tiistai
1.11.

9.00-9.30

9.30-10.30

Kokonaisturvallinen tietoyhteiskunta

Tieto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet, mutta myös rajattomasti mahdollisuuksia vastatoimintaan. Miten paikkatietoala varautuu kriisitilanteisiin ja minimoi tulevaisuuden uhkia?

Moderaattorit:
Matti Rantanen, Turvallisuusasiantuntija, Maanmittauslaitos
Minna Romppanen, Johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

Talk Show:
Jarno Limnéll, Kyberturvallisuuden professori, Sotatieteiden tohtori, Aalto yliopisto
Anna Mustajoki, Director Consulting Services, CGI Suomi Oy
Heikki Hernesmaa, Valmiuspäällikkö / Teknologiapoolin poolisihteeri, Teknologiateollisuus ry
Mika Hyytiäinen, Sotilasprofessori (evp), TkT, Maanpuolustuskorkeakoulu

Mallipohjainen toiminta uudistaa kuntia

Tietomallit tukevat kuntasuunnittelua, kuntien toiminnan kehittämistä ja kuntien julkisten palvelujen tehostamista. Miltä näyttää tulevaisuuden kunta Suomessa?

Moderaattori: Marko Saastamoinen, Lead consultant, Esri Finland Oy

Keskustelijoiden nimet julkaistaan myöhemmin.

BIM+GIS muuttaa infrasektorin maailmaa

Jotta voimme kehittää todellista maailmaa vastaavan digitaalisen maailman pitää se tehdä yhdessä, kaikilla rintamilla, siilot murtaen ja kohti yhtenäistä kokonaisuutta. Mikä rooli on paikkatiedolla ja BIMillä rakennetun ympäristön digitaalisessa kaksosessa?

Moderaattori: Jarkko Sireeni, CEO, xD Visuals Oy

Infra-alan digitalisaation askelmerkit
Kalle Vaismaa, Industry professor, Tampereen Yliopisto

Infran elinkaaren tiedonvirtauksen haasteet
Juha Liukas
, Johtava asiantuntija, Sitowise Oy

Infraomaisuustiedot osana Turun kaupunkitietomallia
Päivi Ala-Uotila,
Paikkatietoinsinööri, Turun kaupunki

10.30-11.00

Kahvitauko

11.00-12.00

Kuntatieto­järjestelmistä digitaalisiin kaksosiin

Digitaaliset kaksoset kestävän kuntapolitiikan taustalla: Digitaalinen kaksonen auttaa ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä tarkastelemaan ja ennakoimaan monitahoisia ilmiöitä.

Moderaattori: Mike von Wehrt, Director, Trimble Solutions Oy

Sami Kajander, Paikkatietoinsinööri, Lahden kaupunki

Kaupunkimalli ja digitaaliset kaksoset toiminnan ytimessä
Tiina Talvitie,
Kaupungingeodeetti, Helsingin kaupunki

Koordinaatit datataloudessa

Sovelluksissa reaaliaikaisuus, analytiikka ja tiedon yhteiskäyttötarve kasvaa edelleen. Seminaarissa kuullaan ja keskustellaan, miten sijainti toimii toiminnan ja tehtävien yhdistävänä voimana.

Moderaattori: Tiina Kuokkanen, Director, Esri Finland Oy

Analytiikka vastuullisemman sähköverkkojen kunnossapidon mahdollistajana
Milla Ratia
, Digitalisaatiojohtaja, Suur-Savon sähkö Oy

Laadukasta liikenteen dataa kuljetusalalle ja sidosryhmille, joukkoistetusti
Janne Lausvaara
, Toimitusjohtaja, Tietorahti Oy

Tietoaineistojen hyödyntäminen Itämeren suojelussa
Joni Kaitaranta,
Data Coordinator, Helcom

Tekoäly työmaalla

Tekoäly tulee mukaan tiedonkeruuseen kun robotit yleistyvät ja pistepilvet hallitsevät työmaata. Tässä seminaarissa kuulemme alan johtavasta tutkimustyöstä sekä käytännön tuotteista ja kokemuksista.

Moderaattori: Jari Kainuvaara, BIM Manager, Novatron Oy

Robotit tiedonkeruussa
Tuomas Anttila, Myyntipäällikkö, Buildingpoint Finland

Data-ohjattu rakennusliike
Riku Laiho,
VDC-päällikkö, NCC Oy

12.00-13.15

Lounastauko

13.15-14.30

Digivalmiudet samalle viivalle

Kuinka voimme tasoittaa toimintaedellytyksiä? Yhteistyöllä! Tuomalla yritykset, julkishallinto, opetus- ja tutkimuslaitokset yhteen voimme luoda teknologiaekosysteemin, joka tarjoaa tasapuolisen pääsyn jokaiselle kunnalle.

Moderaattori: Sakari Jäppinen, Suunnittelupäällikkö, Espoon kaupunki

Millaiset digivalmiudet kunnissa?
Satu Reisko, Projektipäällikkö, DigiFinland Oy

Mitä hyötyä tiedon yhteentoimivuudesta
Anssi Hänninen
, Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Miten RYTJ toteutetaan?
Päivi Malmi,
Hankepäällikkö, Suomen Ympäristökeskus

Kokemuksia luotettavasta tiedonjakamisesta
Pekka Aalto,
Industrial Construction, Platform of Trust

Kohti yhtenäistä kansallista pienaluejakoa

Tapahtuma antaa katsauksen aluetietojen hyödyntämisen kehittämistarpeista, aluejakojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden ajatuksista.

Moderaattori: Pasi Piela, Senior Advisor, Tilastokeskus

Aluejaot hyödyntäjän näkökulmasta
Timo Aro, Johtava asiantuntija, MDI Oy

Aluejaot nyt ja huomenna
Rina Tammisto,
Ryhmäpäällikkö, Tilastokeskus
Ville Helminen, Erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus

Asiakastarpeista datan harmonisointiin
Samuli Lehtonen,
Data Partnership Manager, HERE Technologies

Alueellisten ilmiöiden analytiikka yhteiskunnassa tarkalla mittakaavalla
Ossi Kotavaara,
Tutkimusjohtaja, Oulun Yliopisto

Omaisuudenhallinnan resurssiviisas digitaalinen elinkaari

Kiinnostaako käytännönläheinen digitalisaatio? Tässä teemassa kuulet mielenkiintoisia esityksiä ja keskustelua digitalisaation tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista infran elinkaaressa. Näkemyksiään esittävät asiantuntijat suunnittelun, urakoinnin ja tilaajan näkökulmista. Yhdistävänä teemana esityksissä toimii moderni, mallipohjainen toimintatapa.

Moderaattori: Janne Paitsola, Maajohtaja, Infrakit Oy

Infraprojektin digitaalinen elinkaari suunnittelijan, tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta – CASE Espoo 1/2
Hannu Lehtikankare, Rakennuspäällikkö, Espoon kaupunki

Infraprojektin digitaalinen elinkaari suunnittelijan, tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta – CASE Espoo 2/2
Tuomas Koivisto,
Tietomallikoordinaattori, Kreate Oy

Saumaton digitaalisen tiedon virtaaminen menestyksen tekijänä – CASE Vt4 Kirri-Tikkakoski
Markku Palkama,
Tuotannon tietomallikoordinaattori, Destia Oy

Infrarakentamisen digitalisointi, nykytilanne ja Visio – CASE Jyväskylä
Teemu Liimatainen,
Kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki

14.30-15.00

Kahvitauko

15.00-16.00

16.00-17.00

Cocktailit – aula, Messukeskus Siipi

Pääkumppanit

Vaikuttajakumppanit

Tapahtuma­kumppanit

Asiantuntijoitamme

Jarno Limnéll
Jarno Limnéll

Kyberturvallisuuden professori / Sotatieteiden tohtori, Aalto Yliopisto

Lotta Toivonen
Lotta Toivonen

Kiertotalousasiantuntija, Sitra

Tiia Palvimo
Tiia Palvimo

Paikkatietoasiantuntija, Ramboll Finland Oy

Elise Järvenpää
Elise Järvenpää

Erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Juhani Damski
Juhani Damski

Kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö

Isabel Donner
Isabel Donner

GIS Consultant, Spatineo Oy

Riku Laiho
Riku Laiho

VDC-päällikkö, NCC Suomi Oy

Jari Kainuvaara
Jari Kainuvaara

BIM manager, Novatron Oy

Milla Ratia
Milla Ratia

Digitalisaatiojohtaja, Suur-Savon Sähkö -konserni

Satu Reisko
Satu Reisko

Projektipäällikkö, DigiFinland Oy

Pasi Lappalainen
Pasi Lappalainen

Johtava konsultti, Nosto Consulting Oy

Timo Aro
Timo Aro

Johtava asiantuntija, MDI Oy

Sini Miettinen
Sini Miettinen

Asiakkuusasiantuntija, Tapio Oy

Päivi Malmi
Päivi Malmi

Hankepäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Rina Tammisto
Rina Tammisto

Ryhmäpäällikkö, Tieto- ja tilastopalvelut, Tilastokeskus

Johanna Sääksniemi
Johanna Sääksniemi

Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki

Matti Rantanen
Matti Rantanen

Turvallisuusasiantuntija, Maanmittauslaitos

Lauri Hartikainen
Lauri Hartikainen

CEO, Pointscene Oy

Juha-Pekka Saarelainen
Juha-Pekka Saarelainen

Toimitusjohtaja, Watec Consulting Oy

Anna Mustajoki
Anna Mustajoki

Director Consulting Services, CGI Suomi Oy

Juha Liukas
Juha Liukas

Johtava konsultti, Sitowise Oy

Sampo Savolainen
Sampo Savolainen

CTO, Spatineo

Tiina Kuokkanen
Tiina Kuokkanen

Director, Esri Finland Oy

Tiina Talvitie
Tiina Talvitie

Kaupungingeodeetti, Helsingin kaupunki

Jarkko Sireeni
Jarkko Sireeni

Toimitusjohtaja, xD Visuals Oy

Teemu Liimatainen
Teemu Liimatainen

Kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Anssi Hänninen
Anssi Hänninen

Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Juho Lammi
Juho Lammi

Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö, Tapio Oy

Seppo Kilpiäinen
Seppo Kilpiäinen

Johtava asiantuntija, Metsäkeskus

Mike von Wehrt
Mike von Wehrt

Director, Trimble Solutions Oy

Hannu Lehtikankare
Hannu Lehtikankare

Rakennuspäällikkö, Espoon kaupunki

Tuomas Anttila
Tuomas Anttila

Myyntipäällikkö, BuildingPoint Finland

Hermanni Hentunen
Hermanni Hentunen

Harjoittelija, Maanmittauslaitos

Kalle Vaismaa
Kalle Vaismaa

Industry Professor, Tampereen yliopisto

Ossi Kotavaara
Ossi Kotavaara

Tutkimusjohtaja, Oulun yliopisto

Ville Mäkinen
Ville Mäkinen

Tutkimusryhmäpäällikkö, Maanmittauslaitos

Ville Helminen
Ville Helminen

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Juho Heikkilä
Juho Heikkilä

Metsätiedon johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus

Pekka Aalto
Pekka Aalto

Myyntijohtaja, Platform of Trust

Harri Huupponen
Harri Huupponen

Toimitusjohtaja, Metsätilat.fi Palvelut Oy

Pasi Laurila
Pasi Laurila

Tietokirjailija

Antti Jakobsson
Antti Jakobsson

Maanmittauslaitos

Mika Hyytiäinen
Mika Hyytiäinen

Sotilasprofessori (evp), TkT

Eero Vihavainen
Eero Vihavainen

Myynti-insinööri, Geotrim Oy

Janne Lausvaara
Janne Lausvaara

Toimitusjohtaja, Tietorahti Oy

Emil Kastehelmi
Emil Kastehelmi

Sotahistorian tutkija

Janne Paitsola
Janne Paitsola

Maajohtaja, Infrakit Oy

Lasse Turunen
Lasse Turunen

Avainasiakaspäällikkö, Blom Kartta Oy

Markku Palkama
Markku Palkama

Mittauspäällikkö, tuotannon tietomallikoordinaattori, Destia Oy

Mikko Niemi
Mikko Niemi

Metsätietoasiantuntija, Tapio Oy

Miika Kostamo
Miika Kostamo

Key Account Manager, Arkance Systems Finland Oy

Marko Saastamoinen
Marko Saastamoinen

Lead consultant, Esri Finland Oy

Kim Nyberg
Kim Nyberg

Teknologiajohtaja, Trimble Solutions Oy

Atso Andersén
Atso Andersén

Johtava konsultti, CGI Suomi Oy

Heikki Hernesmaa
Heikki Hernesmaa

Teknologiateollisuus ry, Valmiuspäällikkö / Teknologiapoolin poolisihteeri

Samuli Lehtonen
Samuli Lehtonen

Data Partnership Manager, HERE Technologies

Joni Kaitaranta
Joni Kaitaranta

Data Coordinator, Helcom

Tuomas Koivisto
Tuomas Koivisto

Tietomallikoordinaattori, Kreate Oy