Ohjelmanostot

Keynote-puheenvuorot 8.11.

tilannekuva
Muutoksen johtaminen on yhteistyötä ja viestintää – Kuinka tulkata asiantuntijaslangi asiakasta innostavaksi viestiksi?

Tiina Talvitie, Kaupungingeodeetti, Helsingin kaupunki

Tiina on ollut koko uransa tekemässä rakennetun ympäristön digitaalista transformaatiota. Hänellä on vahvaa liiketoiminta-, innovaatio-, asiakaskokemus- ja teknologiaosaamista. Hän näkee rakennetun ympäristön ja omaisuuden elinkaarenhallinnan kokonaisuutena, jossa digitalisaatio avaa miltei rajattomia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen, toiminnan tehostamiseen ja parempaan asiakaskokemukseen.

#Hyvädigi kohtaa #Pahadigi – kumpi voittaa?

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Teknologian kehitys on saavuttanut käsittämättömän vauhdin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja vauhti tuntuu vain kiihtyvän. Samassa yhteydessä datan, myös paikkatiedon merkitys on kasvanut ja se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Miten nämä uhat tunnistetaan ja riskit saadaan haltuun?  Kuka meidän tietoja uhkaa ja miksi, kuinka varmistamme niiden turvallisuuden?

tilannekuva

Maanantai 8.11.

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

KUNTIEN ROOLI INNOVAATIOKEHITYKSESSÄ 

Aika: 8.11.2021 klo 10.30 – 11.05
Ryhmäkeskustelu

Kunnat ovat tehostaneet toimintaansa paikkatietopohjaisilla ratkaisuilla jo pitkään. Kehitystyötä on tehty yhdessä ja erikseen. Vaikka resurssit ovat niukkoja, on usein saatu aikaan monia innovaatioita. Miten innovaatiot palvelevat kuntia, kuntalaisia ja kansallisia tavoitteita?

Kaupunkien innovaatiokehityksen asiantuntijat keskustelevat alan viimeisimmistä trendeistä, kaupunkimalleista, rakennustiedoista ja tekoälystä.

tilannekuva

Johanna Sääksniemi
Yleiskaava-arkkitehti
Lahden kaupunki

tilannekuva

Janne Hartman
Paikkatietopäällikkö Jyväskylän kaupunki

ÄLYKÄS YHTEISKUNTA

LIIKENNE JA DATATALOUS – MIKÄ ON SIJAINNIN MERKITYS?

Aika: 8.11.2021 klo 11.10 – 11.45
Ryhmäkeskustelu

Liikenteen digitaalinen kaksonen tarjoaa tietoa niin tulevaisuuden suunnittelijoille kuin liikenteen reaaliaikaiseen ohjaukseen ja seurantaan. Onko liikenneverkkojen data hallussa? Vastaavatko saatavilla olevat tiedot käyttäjien tarpeita?

tilannekuva

Elina Ruokari
Asiakkuuspäällikkö
CGI

tilannekuva

Arttu Kosonen
Suunnittelija, data-analyytikko
HSL

tilannekuva

Matti Pesu
Kehittämispäällikkö, Väylätiedot Väylävirasto

tilannekuva

Janne Lautanala
Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja
Fintraffic

tilannekuva

Milla Lötjönen
Johtaja, liikkuminen & väylien tietopalvelut Sitowise

TIETO JA TURVA

PAIKKATIETOJEN TURVALLISUUSVAIKUTUKSET PUHUTTAVAT

Aika: 8.11.2021 klo 13.00 – 14.15
Esityksiä ja loppukeskustelu

Paikkatietovarannot rikastuvat ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät, mutta onko tietojen käyttö sallittua ja tietojen keruu ja hallinta hoidettu turvallisesti? Tässä sessiossa kuulemme kolme esitystä viranomaiskäyttöön tarkoitetusta paikannusdatasta, tietoturvan ja tietosuojan vaikutuksista ja käytännön kokemuksista tietotarpeista kriisinhallinnassa.

tilannekuva

Tero Vihavainen
Johtava asiantuntija, GNSS-järjestelmät Traficom,
Kyberturvallisuuskeskus

tilannekuva

Jukka Lång
Asianajaja
Dittmar & Indrenius

tilannekuva

Ari-Pekka Meuronen
Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Lappeenrannan kaupunki

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

KUINKA DIGITALISAATIO MUUTTAA MAANKÄYTTÖÄ?

Aika: 8.11.2021 klo 14.45 – 15.20
Ryhmäkeskustelu

Kestävä maankäyttö ja kaavoitus ovat avain asemassa kunnan vetovoimaisuuden kehittämisessä, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaamisessa sekä taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän elinympäristön luomisessa. Miten digitalisaatio muuttaa kunnan maankäyttöön liittyviä tehtäviä? Mitä hyötyjä se tuo? Entä mistä kunnat löytävät eväät onnistumiseen?

Keskustelussa Jyrki Halttunen ja Kimmo Junttila tuovat esiin näkökulmia, jotka rikastavat ajatusta siitä, miten kuntien elinvoimaa lisätään kestävällä maankäytöllä.

tilannekuva

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
Kuntien Tiera

tilannekuva

Kimmo Junttila
Kaupungingeodeetti
Vantaan kaupunki

TIETO JA TURVA

FIKSUJA RATKAISUJA DATALLA – MITÄ SYNTYY KUN DATA VIRTAA?

Aika: 8.11.2021 klo 15.25 – 16.00
Ryhmäkeskustelu

Tässä seminaarissa kuulemme asiantuntijoiden mielipiteitä avointen paikkatietoaineistojen nykytilanteesta sekä hyödynnettävyydestä käyttäjän näkökulmasta. Mitkä ovat olemassa olevien tietovarantojen mahdollisuudet ja haasteet? Miten organisaatiot voivat hyötyä helpommasta tiedon ja sisällön saatavuudesta? Mitä palveluita ja uusia liiketoimintamalleja aukeaa, kun data virtaa?

tilannekuva

Minna Huovinen
Asiantuntija, Väylätiedot
Väylävirasto

tilannekuva

Hami Kekkonen
Projektipäällikkö
Helsingin kaupungin kaupunginkanslia,
HRI

tilannekuva

Teemu Ropponen
Toiminnanjohtaja
MyData Global

Tiistai 9.11.

ÄLYKÄS YHTEISKUNTA

TIEDONKERUU DRONEILLA TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Aika: 9.11.2021 klo 9.00 – 10.15
Esityksiä ja loppukeskustelu

Ohjelma tarkentuu pian.

tilannekuva

Lauri Hartikainen
Toimitusjohtaja
Pointscene

tilannekuva

Pietari Sorri
Toimitusjohtaja
Nordic Drones

ÄLYKÄS YHTEISKUNTA

DIGITAL TWIN FINLAND – KOHTI SUOMEN DIGITAALISTA KAKSOSTA

Aika: 9.11.2021 klo 10.45 – 11.20
Ryhmäkeskustelu

Millainen olisi virtuaalinen malli Suomesta? Mitä hyötyä siitä olisi eri toimijoiden liiketoiminnalle? Tätä kaupunkimallintamisen ja digikaksosten asiantuntijat pysähtyvät pohtimaan Digital Twin Finland -asiantuntijaseminaarissa.

tilannekuva

Juho-Pekka Virtanen
Digitaalisen kaksosen tuoteomistaja
Forum Virium

tilannekuva

Jarkko Sireeni
Kaupunkikehittämisen ryhmän puheenjohtaja
BuildingSMART Finland

tilannekuva

Antero Kukko
Tutkimusprofessori
MML FGI

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

AVARUUSDATA METSÄEKOSYSTEEMIN ARVONLUONNISSA

Aika: 9.11.2021 klo 12.30 – 13.05
Ryhmäkeskustelu

Tässä seminaarissa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan satelliittidatan tuottamisesta, analysoimisesta ja hyödyntämisestä metsäalalla. Minkälaista suomalaista satelliittiteknologiaa on käytössä ja kuinka sillä voidaan varmistaa kestävä metsätalous?

tilannekuva

Sanna Härkönen
Kehitysjohtaja
Bitcomp

tilannekuva

Tero Vauraste
Regional Director Europe, Senior Advisor
ICEYE

tilannekuva

Aki Hostikka
Rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Metsäkeskus

KESTÄVÄ MAANKÄYTTÖ

HIILINEUTRAALI SUOMI

Aika: 9.11.2021 klo 13.10 – 13.45
Ryhmäkeskustelu

Ohjelma tarkentuu pian.

TIETO JA TURVA

LOPPUPANEELI – VASTUULLINEN DATA ÄLYKKÄÄN PÄÄTÖKSENTEON TUKENA

Aika: 8.11.2021 klo 14.15 – 15.30
Ryhmäkeskustelu

Ohjelma tarkentuu pian.

tilannekuva

Mikko Ristikangas
Johtaja, Digitaaliset ratkaisut, Rakennettu ympäristö, Sitowise

tilannekuva

Janne Soimasuo
Kehityspäällikkö, Operaatiot, Metsä Group